Tranh gắn đá

So sánh tranh gắn đá và tranh thêu chữ thập

Treo một bức tranh trong nhà cũng là 1 cách thay đổi vận khí của ngôi nhà của mình, làm ăn cũng đi lên theo, đừng nên treo mãi 1 bức tranh quá lâu trong ngôi nhà của mình, sinh khí của nó sẽ mai một theo thời gian.

Phân loại tranh gắn đá

Trên thị trường có rất nhiều loại tranh gắn đá ,dựa vào đâu để phân biệt từng loại,dựa vào đâu để biết được tranh gắn đá chất lượng.Đó là một việc không hề đơn giản.Tranh gắn đá có thể phân biệt dựa trên loại hạt đá,loại nền của bức tranh