Tranh đá thư pháp vợ chồng DF104(42*71cm)

Tranh gắn đá